You need to upgrade your Flash Player

Vážení priatelia!Alphatec Spine&Scient´x – je jedným z najvätších výrobcov nástrojov a implantátov pre operácie chrbtice. K dispozícii je celý rad implantátov, ktoré umožnujú korekciu a stabilizáciu vo všetkých úrovniach chrbtice ako pri degeneratívnych tak aj pri nádorových a traumatických zraneniach chrbtice.

Alphatec Spine&Scient´x – firma aktívne pracuje na zlepšení vzdelávania lekárov vo vlastnom školiacom stredisku v USA (Kalifornia), ako aj na praktických kurzoch v klinikách Európskej únie (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Izrael) a severnej Ameriky. Po ukončení kurzu lekári obdržia certifikát preukazujúci schopnosť pracovať s ponukou inovatívnych produktov v oblasti spinálnej chirurgie.

Alphatec Spine&Scient´x – je prvou spoločnosťou, ktorá vytvorila PEEK materiál, ktorý sa neskôr stal "zlatým štandardom" pri operáciách chrbtice.

Alphatec Spine&Scient´x – je prvou spoločnosťou, ktorá vytvorila semirigidný systém, ktorý sa môže použiť pri operáciách fixácie chrbtice.
Alphatec Spine&Scient´x –  je prvá spoločnosť realizujúca koncept hybridnej technológie krčného stavca.

Alphatec Spine&Scient´x –  je prvou spoločnosťou, ktorá vytvorila funkčnú protézu krčného disku s pouźitím metalokeramiky.

Alphatec Spine&Scient´x – úzko spolupracuje s lekármi a neustále  pracuje na  vývoji viacsofistikovaných implantátov pre všetky časti chrbtice.

Sme si vedomí, že len moderné nástroje v rukách skúsených ruských chirurgov môžu výrazne znížiť utrpenie pacientov a dovedú k brilantným výsledkom liečby.

Všetky výrobky majú osvedčenie o registrácii v Ruskej federácii, CE - osvedčenie EÚ, rad implantátov je schválených FDA (USA).
Poskytujeme úplnú informačnú podporu a organizujeme okamžité dodanie nástrojov a implantátov pre spotrebiteľov.